Skilmálar Tandurs hf.
Upplýsingar um seljanda
 
Tandur hf.
kt: 620695-2119
Hesthálsi 12
110 Reykjavík
510-1200
tandur@tandur.is
VSK-númer: 47042 
 
Almenn ákvæði
Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru í vefverslun Tandurs hf. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Tandurs annars vegar og kaupanda vöru hins vegar.
Verð á vefsíðu eru án virðisaukaskatts og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur og prentvillur. Tandur áskilur sér rétt til að hætta við pantanir í heild eða að hluta ef varan er uppseld eða rangt verð gefið upp. 
Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara.
 
Vöruafhending
Höfuðborgarsvæðið: Pantanir sem berast fyrir kl. 14:00 eru afgreiddar næsta virka dag eftir að pöntun berst (vörur sem eru til á lager). Í neyðartilvikum eru vörur afgreiddar samdægurs ef mögulegt er. 
Landsbyggðin: Pantanir utan höfuðborgarsvæðisins eru afgreiddar alla virka daga fyrir kl. 11:00 í gegnum flutningsmiðstöðvar í Reykjavík. 
 
Sendingarkostnaður
Sendingarkostnaður bætist við verð pöntunar í lok kaupferils ef pöntunin er lægri en 25.000 kr. án vsk innanbæjar. Sendingarkostnaður er 2.800 kr án vsk. 

 

Sendingarkostnaður út á land (með Samskip, Landflutningum) bætist við ef pöntunin er lægri en 50.000 kr án vsk. Sendingarkostnaður er innheimtur af Samskip.

 

Hægt er að velja um að sækja vöru til okkar og eru upplýsingar um opnunartíma vöruafgreiðslu á vefsíðunni (hér). Ef vara er ekki sótt innan 5 virkra daga er gerður kreditreikningur og pöntunin felld úr gildi.

 
Vöruskil
Athugasemdir vegna reikninga, vöruskemmda, ranglega afgreiddrar vöru, vöruvöntunar eða ástands vöru þurfa að berast til starfsmanna Tandurs innan 10 daga frá dagsetningu reiknings, annars telst reikningurinn, svo sem magn og ástand vörunnar samþykktur. Vöru fæst eingöngu skilað sé hún ónotuð og í upprunalegum óskemmdum umbúðum.
Gallaðar eða rangt afgreiddar vörur utan höfuðborgarsvæðisins skulu endursendar með Landflutningum. Kreditreikningur er gerður þegar varan kemur í hús.
Hafi vara skemmst í meðhöndlun starfsmanna þriðja aðila (t.d. flutningsaðila) eða ef misræmi er á milli fjölda afhentra vara og vöruskjals, þarf móttakandi vöru að gera athugasemd við flutningsaðila við vöruafhendingu.
 
Reikningsviðskipti
Gjalddagi reiknings fer eftir viðskiptaskilmálum á milli Tandurs og viðskiptavinar. Dráttarvextir falla á reikninga sem greiddir eru eftir eindaga, í samræmi við lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, með síðari breytingum. Við vanskil reikninga reiknast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags. Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast til Tandurs innan 10 daga frá útgáfudegi reiknings. Verði ágreiningur um fjárhæð reiknings er viðskiptavini einungis heimilt að bíða með greiðslu á þeirri fjárhæð sem raunverulegur ágreiningur er um.
 
Viðskiptaskilmálar Tandurs

Gjalddagi er úttektarvika + 5 dagar nema um annað sé samið. Sé greitt eftir gjalddaga reiknast vextir frá og með gjalddaga sem og innheimtukostnaður.

Berist greiðsla ekki á gjalddaga áskilur Tandur hf. sér rétt til að stöðva frekari úttektir þar til full skil hafa verið gerð.

Viðkomandi fyrirtæki þarf að vera í áhættuflokki 1 - 5 skv. CIP áhættumati Creditinfo. Viðkomandi fyrirtæki sé ekki á vanskilaskrá Creditinfo.

Fari fyrirtæki í CIP 8 - 10 eða ef það lendir í alvarlegum vanskilum, er Tandri heimilt að breyta greiðslufyrirkomulagi í staðgreiðslu án frekari fyrirvara.

Ekki er til valinn fjöldi af valdri vöru